Organisaties

Historische Verenigingen in de regio

Scherpenzeel


www.oudscherpenzeel.nl

Vereniging "Oud Scherpenzeel" houdt zich bezig met alle aspecten van de geschiedenis van Scherpenzeel, zoals onderzoek naar de geschiedenis, het verzamelen van historische foto's en documenten, het verzamelen van historische voorwerpen en het behouden van historisch waardevolle monumenten.
 
Veenendaal


www.oudveenendaal.nl

Het statutaire doel van de vereniging is behouden of doen behouden van al hetgeen uit historisch oogpunt van belang geacht kan worden, voor zover dit betrekking heeft op de gemeente Veenendaal en directe omgeving; het in stand houden en/of eventueel wederoprichten van historische monumenten en gebouwen; het aankweken van belangstelling voor datgene wat het verleden van de gemeente Veenendaal betreft; verzamelen, bewaren, publiceren, uitgeven van een verenigingsblad, lezingen enz.
 
Woudenberg


www.oudwoudenberg.nl

Doelstellingen van de stichting zijn; Het verzamelen en tentoonstellen van voorwerpen van oudheidkundige aard, betrekking hebbende op of gevonden in de gemeente Woudenberg en omgeving; Het verhogen van de kennis van de geschiedenis van de gemeente Woudenberg; Het naspeuren van de zeden en gewoonten in de gemeente Woudenberg in het verleden en het heden.
 
Zeist


www.zeist-historie.nl

Het Zeister Historisch Genootschap (ZHG) heeft tot doel het bevorderen en verbreiden van de geschiedenis van Zeist. Iedere belangstellende kan een beroep doen op het Genootschap, het geheugen van Zeist. Ge´nteresseerden zijn welkom voor onderzoek, voor inzage van het archief of voor raadplegen van de verschillende collecties.
 
Huize De Ginkel


www.facebook.com/DeGinkel

Schoolbuitenhuis De Ginkel.
Een plaats waar Rotterdamse schoolkinderen in de periode 1954 tot 2011 werkweken en schoolkampen hielden.
Een begrip voor meerdere generaties!
Facebook-pagina waar regelmatig oude foto's of nieuw ontdekte historische feiten over huis en landgoed geplaatst wordt.
 
Tabaksteeltmuseum


www.tabaksteeltmuseum.nl

Het Tabaksteeltmuseum is in 1984 ontstaan door een aaneenschakeling van toevalligheden in combinatie met snel handelen door een aantal personen in Amerongen op dat moment actief in de Heemkundige Stichting Amerongen.
 

 

Historische Verenigingen buiten de regio

Nederhorst den Berg


www.historischekring.nl

De website van de Historische Kring Nederhorst den Berg hoopt u op de pagina's die informatie te kunnen geven die u zoekt. Uiteraard staat niet het volledig archief op het web, alhoewel voor de toekomst de hoeveelheid informatie alleen maar zal toenemen.
 

 

Algemene websites provinciale cultuurgeschiedenis

Erfgoed-Utrecht.nl

Webportal naar erfgoedsites
www.erfgoed-utrecht.nl

Het doel van Erfgoed-Utrecht.nl is tweeledig: enerzijds de bezoeker zo effectief mogelijk betrouwbare informatie aan te bieden, anderzijds de erfgoedinstellingen in de provincie in de gelegenheid te stellen zich optimaal op internet te presenteren aan een breed publiek.
 
Erfgoed Nederland

Landelijk sectorinstituut voor het erfgoed
www.erfgoednederland.nl

Erfgoed Nederland zet zich in voor de versterking van de maatschappelijke positie, het belang en de betekenis van het cultureel erfgoed als geheel en daarbinnen van de deelsectoren archeologie, archieven, monumenten en musea.
 
SABINE

Stichts Algemeen Bibliografisch Netwerk
www.sabine.nu

SABINE is een bibliografisch gegevensbestand, waarin de titels zijn opgenomen van boeken en tijdschriftartikelen over alle mogelijke aspecten van de provincie Utrecht, zoals: geschiedenis, landschap, economie, politiek, milieu, monumentenzorg, archeologie, landbouw, nijverheid, kunst etc.