Djangan Loepah

Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan, waarmee een feitelijk einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands Indië kwam. Daarmee was de strijd nog niet gestreden, want twee dagen later werd de Republiek Indonesië uitgeroepen. De Nederlandse regering stuurde troepen naar het eilandenrijk. De strijd eindigde met de soevereiniteitsoverdracht, waardoor in december 1949 officieel de Republiek Indonesië werd erkend.

Dat had tot gevolg dat een groot aantal repatrianten het land moet of wilde verlaten. In de jaren '50 van de vorige eeuw kwamen zij in een aantal 'golven' naar Nederland.

Met anderen heeft Hans van Cappelle het boek Djangan Loepah (Maleis: Niet vergeten) geschreven, waarin van een groot aantal in Leersum opgevangen gerepatrieerden de ervaringen uit die periode zijn vastgelegd.

Het boek kan bij de penningmeester worden besteld. Bij verzending worden portokosten in rekening gebracht.

Kosten:
€ 6,00

Auteur(s):
H. (Hans) van Cappelle
Anderen

Uitgever:
Onbekend, 2019

ISBN:

HVL

Klik hier om te bestellen