Over de loden last van het koperen fietsplaatje

In 1924 kwam onder de toenmalige Minister van Financiën Hendrik Colijn de Rijwielbelastingwet tot stand en tot 1941 is die wet van kracht gebleven. De naar schatting 1,8 miljoen rijwielen moesten jaarlijks drie gulden bijdragen aan 's Rijks schatkist. Hoewel Colijn veel tegenstand ondervond wist hij de wet er door te krijgen en in de jaren 1925-1928 hielden hij en zijn opvolger jhr. Mr. D.J. de Geer mede door deze wet bijna 200 miljoen gulden over.
Grapperhaus - voormalig Staatssecretaris van Financiën - weet het verhaal van het Fietsplaatje boeiend te brengen en het boekje is rijk geïllustreerd met oude foto's en cartoons, die de weerstand vanuit de bevolking - men kende in die tijd immers de crisisjaren - vertolkten. Bij het boekje zit een naslag met het originele stempel van het laatste fietsplaatje 1941-1942.

Het boekje is op ledenbijeenkomsten verkrijgbaar of kan bij de penningmeester worden besteld. Bij verzending worden portokosten in rekening gebracht.

Kosten:
€ 7,50 (voor leden)

Auteur(s):
F.H.M. (Ferdinand) Grapperhaus

Uitgever:
Van Wijnen Franeker, 2006

ISBN:
ISBN 90-5194- 283 4

HVL

Klik hier om te bestellen