De Leersumse Tijdlijn

Tijdlijn van Leersum bestrijkt de periode 150.000 jaar geleden tot heden. Een Tijdlijn is een belangrijk hulpmiddel bij het begrijpen van de geschiedenis, in dit geval van Leersum. Op een mooie plek in de openbare bibliotheek in het Dorpshuis De Binder komt deze tijdlijn te hangen over het ontstaan van de Utrechtse Heuvelrug en Leersum. In deze tijdlijn staan momenten aangegeven, die in wisselende exposities op de wand, in vitrines en in een ladekast nader toegelicht worden met voorwerpen, foto’s, e.d. Gedurende het jaar zal er 3 á 4 keer een andere periode of onderwerp behandeld worden uit deze tijdlijn. Op deze manier brengen we de geschiedenis van Leersum herkenbaar en interactief in beeld. Concreet gaan we dit doen door:
  • Maandelijkse een archeologische koffie uurtje te organiseren, waar bezoekers vragen kunnen stellen, elkaar ontmoeten, ervaringen en verhalen kunnen delen. Ook kunnen de mensen tijdens het archeologische koffie uurtje oude Leersumse recepten uitwisselen e.d.;
  • Een archeologische leeshoekje. In een deel van een stelling in de bibliotheek worden alleen boeken over de archeologie geplaatst. De inhoud van dit leeshoekje wordt door de beheerder van de tentoonstelling onderhouden. Bezoekers waaronder scholieren kunnen aan de leestafel informatie halen uit deze boeken of internet;
  • Een scherm waar interactieve informatie over de Tijdlijn van Leersum in staat. De bezoeker krijgt dan te zien hoe Leersum in de afgelopen eeuwen is veranderd door middel van oude kaarten, foto’s en plattegronden;
  • Ladekast, waar de bezoekers een la kunnen opentrekken en verrast worden door de inhoud;
  • Vitrines waarin voorwerpen die te maken hebben met een periode uit de tijdlijn worden hierin tentoongesteld;
  • Etalagepoppen, die personen uitbeelden die een belangrijke rol in de geschiedenis van Leersum hebben betekend, zoals een Merovingische boer; een Rijkspolitieagent; een brandweerman; een Marinier e.d.;
  • Foto’s en afbeeldingen aan de wanden die de geschiedenis van Leersum aan de bezoekers laten zien. In het gemeentelijke depot zijn bijvoorbeeld afbeeldingen van de oud burgemeesters van Leersum aanwezig, die een mooie eervolle plek aan de muur krijgen.
Meer informatie vindt u ook op de HVL-pagina.

 


 

20-01-2018    Opening Tijdlijn van Leersum
     

Jan-Apr 2018    65 jaar Bloemencorso
     

Mei-Aug 2018    Leersum in de mobilisatie 1939 | 1940
     

Sep-Dec 2018    De eerste boeren in Leersum